معرفی

مشخصات فردی

حماد کشاورزپور کومله

نام - نام خانوادگی : حماد   کشاورزپور کومله

پست الکترونیکی : hkeshavarzpour@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مکانیک جامدات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مکانیک جامدات - کنترل و رباتیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : شیراز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مکانیک جامدات - ارتعاشات و کنترل
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق الکترونیک - مکانیک

محل خدمت : مجتمع فنی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

حماد کشاورزپور کومله
حماد کشاورزپور کومله

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^